کوزه آگهی طلای دست دوم

استانی پر از طلا

استانی پر از طلا استانی واقع در شمال غرب کشور استان آذربایجان غربی که جز مناطق مهم کشور می باشد دارای معادن طلای زیادی است. آذربایجان غربی قطب نخست طلا با داشتن بیش از ۵۰ درصد کل ذخیره طلای شناسایی شده در کشور است. آذربایجان غربی قطب نخست تولید طلا در کشور است. استانی پر از طلا در حال حاضر آذربایجان غربی با دارا بودن 2 معدن طلا با 32