کوزه آگهی طلای دست دوم

موادی که از طلا گران تر هستند

دراین مقاله درباره مواد مختلفی از طلا گران تر هستند میپردازیم. گران‌ترین مواد دنیا شامل لیستی است که می‌توانید علاوه بر مواد آلی و آن‌هایی که در معادن یافت می‌شود، به برخی مواد غذایی خیلی گران هم اشاره کرد. موادی که از طلا گران تر هستند   پادماده (ضد ماده) این ماده‌ که با ذرات معمولی فرق می‌کند، هسته‌ای منفی با بار ذرات مثبت دارد و دقیقا معکوس ماده است.